Twój koszyk Zaloguj się

Wywiad żywieniowy

Wypełnienie poniższej ankiety jest całkowicie fakultatywne, a pozyskane w niej informacje posłużą jedynie właściwemu dopasowaniu programu żywieniowego do preferencji klienta.

Administratorem danych osobowych pozyskanych w ankiecie jest firma Smakoszewo.pl Katarzyna Studzińska z siedzibą w Gdańsku przy Ul. Kurpińskiego 1 G 80-169 NIP 957-072-49-75. Dane osobowe zbierane są w celu przygotowania dla klienta diety zgodnie z jego preferencjami żywieniowymi oraz potrzebami zdrowotnymi, a także sporządzenia ewentualnej umowy o świadczenie usług cateringowych. Osoba wypełniająca kwestionariusz ma pełne prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Twoje dane

Informacje dotyczące dostaw cateringu

Z jakiego źródła dowiedział/a się Pan/i o cateringu (prosimy o zaznaczenie)

 * z wyszukiwarki * ze strony internetowej ulotka z polecenia inne

Wywiad zdrowotny

(1) - Poza chorobami wieku dziecięcego.
(2) - Jakiekolwiek dolegliwości powtarzające się więcej niż jeden raz, niezależnie od spożywanych produktów.

Główne nawyki żywieniowe

Z poniższych proszę wskazać czy, i jeśli tak to ile, używa Pan/i w ciągu dnia.

Codzienne żywienie

Proszę wypisać co spożywa Pan/i na poszczególne posiłki i w jakich godzinach, z przynajmniej jednego wybranego dnia. Dla lepszej analizy zalecamy jednak spisanie przynajmniej trzech dni. Im precyzyjniej określisz skład posiłku, tym dokładniej będzie mogł/a zostać wykonana analiza Twojej dotychczasowej diety. Bardzo istotne jest podanie wielkości produktu lub liczby gram. Ważne jest także, aby nie "ulepszać" diety, lecz zapisać wszystko zgodnie z prawdą.

Więcej

Preferencje żywieniowe

 

Oświadczenie

Przesyłając niniejszą ankietę wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę SMAKOSZEWO.PL Katarzyna Studzińska z siedzibą w Gdańsku przy Ul. Kurpińskiego 1 G 80-169 NPI 957-072-49-75, w celu przygotowania diety zgodnie z moimi preferencjami żywieniowymi oraz potrzebami zdrowotnymi, a także w celu sporządzenia ewentualnej umowy. Podstawę do przetwarzania danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji stanowią przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Oświadczam, że podane dane w niniejszej deklaracji są kompletne i prawdziwe.